Tờ rơitờ gấp là một sự tiếp thị bắt đầu mở nguồn cho giới thiệu một sản phẩm một cách thân thiện. Kính thước tờ rơi thông thường A4 hoặc A5 bao gồm các nội dung chính thế mạnh sản phẩm mà nó muốn diển tả… cũng có thể tờ rơi đính kèm bản đồ cửa hàng hoặc công ty phân phối sản phẩm nếu cần. Tờ rơi thông thường được in ấn thiết kế với sự đơn giản, nhắm đến cốt lõi hiệu suất và khả năng lôi cuốn khách hàng tham quan hay dùng thử sản phẩm.